2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Dersler Kataloğu

Alman Dili Örgün-İ.Ö. 2020-2021 Lisans Dersler Katoloğu

Arkeoloji 2020-2021 Ders Katalogu

Coğrafya İkinci Öğretim Müfredat

Coğrafya Örgün Öğretim Müfredat

Felsefe 2020-2021 Ders Katalog

İngiliz Dili 2020-2021 Lisans Müfredat

Latin Dili 2020-2021 Ders Katalogu

Psikoloji 2020-2021 Derser Katalogu

Rus Dili ve Edebiyatı 2020-2021 Ders Katalogu

SANAT TARİHİ 2020-2021 dersler kataloğu

Sosyoloji 2020-2021 Ders Katalogu

Tarih Bölümü 2020-2021 Ders kataloğu

Türk Dili ve Ed. İÖ 2020-2021 Kataloğu

Türk Dili ve Ed. örgün 2020-2021 Kataloğu

Yunan Dili 2020-2021 Ders Katalogu

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Dersler Kataloğu

Alman Dili Örgün 2019-2020 Lisans Dersler Katoloğu

Arkeoloji 2019-2020 DERSLER Kataloğu

Coğrafya İ.Ö. 2019-2020 Dersler Kataloğu

Coğrafya örgün 2019-2020 Dersler Kataloğu

Eskiçağ Dilleri -Latin Dili Edebiyatı 2019-2020 Ders Katalogu

Eskiçağ Dilleri -Yunan Dili Edebiyatı 2019-2020 Ders Katalogu

Felsefe Örgün 2019-2020 Lisans Ders Kataloğu

İngiliz Dili ve Ed. İ.Ö. 2019-2020 Dersler Kataloğu

İngiliz Dili ve Ed. Örgün 2019-2020 Dersler Kataloğu

Psikoloji Bölümü 2019-2020 Lisans Ders Kataloğu

Rus Dili ve Edebiyatı 2019-2020 Dersler Kataloğu

Sanat Tarihi İ.Ö. 2019-2020 DERSLER Kataloğu

Sanat Tarihi Örgün 2019-2020 DERSLER Kataloğu

Sosyoloji Bölümü 2019-2020 Lisans Ders Kataloğu

Tarih Bölümü 2019-2020 Lisans Ders Kataloğu

Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö. 2019-2020 Lisans Dersler Katoloğu

Türk Dili ve Edebiyatı Örgün 2019-2020 Lisans Dersler Katoloğu

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)