2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu

Fakültemize yatay geçiş başvuruları uygun görülerek kayıt yaptıracak olan öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları ile birlikte 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde fakültemize bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Gerekli Evraklar:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • Askerlikle ilişiği olan erkek öğrenciler için şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi

Katkı payı/öğrenim ücreti fakülte öğrenci işlerinden talimatla yatırılacaktır. İkinci öğretim = 513.50 tl. Yatırılacaktır.

Not: Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:   11-15 Eylül 2017 

Başarı Durumuna Göre Yatay Geçişler İçin Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 18-20 Eylül 2017

BAŞVURU SONUÇLARI

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçları İçin Tıklayınız…

Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçları İçin Tıklayınız…

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Ders Eşdeğer (İntibak) Formları:

(Arkeoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edb., Alman Dili ve Edeb., Eskiçağ Dilleri ve Kült., Coğrafya Bölümleri)

(Felsefe, Gerontoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri)

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)